Navigációs útvonal

Az EU szerepe

Mivel foglalkozik az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság?

Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) az Európai Bizottság oktatásügyért, képzésért, ifjúságpolitikáért, sportért, többnyelvűségért és kultúráért felelős szervezeti egysége.

Az oktatással és képzéssel összefüggő tevékenységeinek alapját az európai együttműködés stratégiai keretrendszere, az Európa 2020 stratégia részét képező Oktatás és képzés 2020 (ET2020) adja, amelynek célja a növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása, valamint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek fejlesztése.

Feladatai

A főigazgatóság felel a tényadatokon alapuló oktatási és képzési szakpolitika kidolgozásáért és az európai oktatást és képzést támogató kezdeményezések irányításáért, különös tekintettel az Erasmus+ programra.

Az Európai Unió végrehajtó szerveként eljáró Európai Bizottság az Európai Parlament felé tartozik elszámolással. Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság esetében ez konkrétan a Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságát jelenti.

Felelősségi köre

Az oktatási és képzési politika területén a főigazgatóság elsődleges feladata, hogy megteremtse a koherens tagállami politika kialakításához szükséges hátteret a következőkkel kapcsolatban:

Emellett szakpolitikai eszközöket dolgoz ki a készségek és képesítések megszerzésével és elismerésével kapcsolatban, és támogatja a nemzetközi együttműködést és a szakpolitikai párbeszédet.

Szintén a főigazgatóság felelősségi körébe tartozik az Erasmus+ program keretében biztosított oktatási, képzési és kutatási lehetőségek koordinálása.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az Európa 2020 stratégia elfogadása óta, tehát 2010-től kezdődően számos kiemelt kezdeményezés indult útjára, többek között az alábbiak:

  • A Mozgásban az ifjúság a fiatalok képzettségén és iskolázottságán hivatott javítani, felkészítve őket a munkaerő-piaci kihívásokra – többek között az írás- és olvasási, valamint szövegértési készségek erősítésén keresztül.
  • Az Új készségek és munkahelyek menetrendje szintén kiemelt hangsúlyt fektet a szövegértésre, amely – a szükséges egyéb képességek mellett – elengedhetetlen a munkaerőpiacon való boldoguláshoz.
  • Az európai digitális menetrend rámutat a digitális kompetenciák fontosságára, melyek nélkül ma, az információ korában elképzelhetetlen az érvényesülés és a társadalmi szerepvállalás.
  • A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja, amely innovatív oktatási formák kifejlesztése révén segít a hátrányos helyzetű közösségek tagjainak kiemelkedni a szegénységből és a társadalmi kirekesztettségből.

E kezdeményezések nyomán született továbbá:

Melyek a következő lépések?

Az Oktatás és képzés 2020 stratégia adja a főigazgatóság tevékenységeinek vezérfonalát: meghatározza a célokat és az elvárt eredményeket. Az említett tevékenységeken túlmenően az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság a jövőre nézve kiemelt feladatának tekinti:

 

How can we help?