Navigacijski put

O ulozi EU-a

Što je Glavna uprava za obrazovanje i kulturu?

Glavna uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije (DG EAC) zadužena je za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, sport, jezike i kulturu.

Aktivnosti DG EAC-a u području obrazovanja i osposobljavanja odvijaju se u okviru strategije obrazovanja i osposobljavanja 2020. (ET2020) koja je dio strategije Europa 2020. osmišljene za poticanje rasta i zapošljavanja u Europi te pridonošenje razvoju vještina za tržište rada.

Što DG EAC radi?

U području obrazovanja i osposobljavanja, DG EAC odgovoran je za razvoj politika utemeljenih na dokazima i upravljanje inicijativama za potporu obrazovanja i osposobljavanja diljem Europe, prije svega programom Erasmus+.

Kao izvršno tijelo Europske unije, Europska komisija odgovara Europskom parlamentu, odnosno, u slučaju DG EAC-a, Odboru za obrazovanje i kulturu.

Za što je DG EAC odgovoran?

Glavna je odgovornost DG EAC-a u području politike obrazovanja i osposobljavanja podupirati države članice pri razvoju usklađenih politika za:

DG EAC odgovoran je i za razvoj politika i instrumenata za osiguravanje i priznavanje vještina i kvalifikacija, kao i podupiranje međunarodne suradnje i dijaloga o politikama.

DG EAC odgovoran je i za upravljanje prilikama za obrazovanje, osposobljavanje i istraživanje u okviru programa Erasmus+.

Što je dosad učinjeno?

Od 2010., odobrenjem strategije Europa 2020., pokrenut je niz vodećih inicijativa, uključujući:

Iz tih inicijative razvile su se sljedeće mjere:

Što slijedi?

Strategijom ET2020 utvrđuju se ciljevi i očekivani ishodi njezinih aktivnosti tijekom ovog desetljeća. Ona predstavlja glavni vodič za aktivnosti Glavne uprave. Uz prethodno navedene aktivnosti, DG EAC usredotočit će se i na:

 

How can we help?