Navigointipolku

EU:n rooli

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto eli EAC vastaa Euroopan komissiossa koulutukseen, nuorisoon, urheiluun, kieliin ja kulttuuriin liittyvistä asioista.

Koulutuksen osalta sen toimintaa viitoittavat eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategiset puitteet (ET2020). Ne ovat osa Eurooppa 2020 ‑strategiaa, jolla pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä sekä parantamaan osaamista työmarkkinoita varten.

Pääosaston tehtävät

Koulutuksen alalla EAC vastaa näyttöön perustuvan toimintapolitiikan kehittämisestä. Lisäksi se hallinnoi koulutusta tukevia hankkeita kaikkialla Euroopassa. Tunnetuin näistä on Erasmus+ ‑ohjelma.

Euroopan komissio on EU:n toimenpanevana elimenä vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille ja EAC:n toiminnan osalta parlamentin koulutus- ja kulttuurivaliokunnalle.

Pääosaston vastuut

EAC:n keskeinen tehtävä koulutuksen alalla on tukea EU-maita johdonmukaisen politiikan kehittämisessä seuraavilla aloilla:

Se kehittää myös toimintapolitiikkaa ja välineitä työvoiman liikkumiselle ja pätevyyden tunnustamiselle. Lisäksi se tukee kansainvälistä yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua.

EAC-pääosasto hallinnoi myös Erasmus+ ‑ohjelman koulutus- ja tutkimusalan hankkeita.

Tähänastinen toiminta

Sen jälkeen kun Eurooppa 2020 ‑strategia hyväksyttiin vuonna 2010, on käynnistetty lukuisia lippulaivahankkeita:

Lippulaivahankkeet ovat poikineet lisätoimia:

Seuraavaksi

ET2020-strategiassa määritellyt kuluvan vuosikymmenen tulostavoitteet ohjaavat pitkälti EAC:n toimintaa. Edellä mainittujen toimien lisäksi pääosaston tehtävälistalla ovat:

 

How can we help?