Sti

EU's rolle

Hvad er Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur?

Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur også kaldet GD EAC er den afdeling i Europa-Kommissionen, som tager sig af uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, idræt, sprog og kultur.

Dets aktiviteter i forbindelse med uddannelse og erhvervsuddannelse er fastsat i strategien for uddannelse og erhvervsuddannelse 2020 (ET2020), en del af Europa 2020-strategien, som skal fremme vækst og beskæftigelse i Europa og bidrage til udviklingen af færdigheder på arbejdsmarkedet.

Hvad er dets opgave?

Inden for området uddannelse og erhvervsuddannelse har GD EAC ansvaret for udviklingen af evidensbaseret politikudformning og forvaltning af initiativer til støtte for uddannelse og erhvervsuddannelse i Europa, særligt programmet Erasmus+.

Som EU's udøvende organ holdes Europa-Kommissionen ansvarlig over for Europa-Parlamentet, og i GD EAC's tilfælde over for kultur- og uddannelsesudvalget.

Hvad er dets ansvarsområder?

GD EAC's primære ansvar på området uddannelse og erhvervsuddannelse er at støtte medlemslandene i udviklingen af sammenhængende politikker for:

Det har også ansvaret for at udvikle politikker og instrumenter til levering og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt støtte internationalt samarbejde og politisk dialog.

GD EAC er også ansvarligt for at forvalte uddannelses-, erhvervsuddannelses- og forskningsmulighederne under Erasmus+.

Hvad er der gjort indtil videre?

Med godkendelsen af Europa 2020-strategien er der siden 2010 blevet iværksat en række flagskibsinitiativer som blandet andet:

Det har resulteret i følgende tiltag:

Hvad skal der nu ske?

ET2020 fastsætter målene og de forventede resultater for dette årti og er den primære vejledning for generaldirektoratets aktiviteter. Ud over de førnævnte aktiviteter vil GD EAC også fokusere på at:

 

How can we help?