Despre ce este vorba

Statele membre răspund de propriile sisteme de educație și formare și fiecare universitate își organizează propria programă. Totuși, pentru că toate țările UE trebuie să facă față acelorași provocări în materie de învățământ superior, avantajele unei cooperări între acestea sunt evidente.

Motivație

Învățământul superior și legăturile acestuia cu cercetarea și inovarea joacă un rol fundamental în progresul indivizilor și al societății, precum și în formarea unui capital uman cu înaltă calificare și a unor cetățeni participativi de care Europa are nevoie pentru a genera locuri de muncă, prosperitate și creștere economică.

Instituțiile de învățământ superior sunt, prin urmare, parteneri cruciali în realizarea strategiei Uniunii Europene de stimulare și menținere a creșterii economice. Strategia Europa 2020 are un obiectiv ambițios - ca până în 2020, 40% din tinerii europeni să aibă o diplomă de studii superioare.

Ce face Comisia

Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu responsabili naționali, pentru a-i ajuta la elaborarea politicilor în domeniul învățământului superior conform Strategiei pentru educație și formare 2020. Agenda de modernizare a învățământului superior stabilește cinci priorități-cheie pentru învățământul superior din UE:

  1. creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior;
  2. îmbunătățirea calității și a eficienței sistemelor de educație și formare profesională;
  3. promovarea mobilității studenților și a personalului și a cooperării transfrontaliere;
  4. consolidarea „triunghiului cunoașterii”, adică a raporturilor dintre mediul academic și de cercetare și inovare;
  5. crearea unor mecanisme eficiente de guvernanță și de finanțare pentru învățământul superior.

Pentru a se asigura că aceste obiective sunt îndeplinite, Comisia Europeană elaborează și promovează și instrumente menite să încurajeze mobilitatea (de exemplu Sistemul european de credite transferabile și Suplimentul la Diplomă), să favorizeze recunoașterea competențelor și calificărilor și să amelioreze calitatea informațiilor privind învățământul superior din Europa.

De asemenea, Comisia sprijină Procesul de la Bologna, care urmărește să promoveze reformarea învățământului superior în vederea creării unui Spațiu european al învățământului superior și schimbul de bune practici între diferite țări prin intermediul grupului de lucru pentru învățământul superior English (en) , creat în cadrul Strategiei pentru educație și formare 2020.

Nu în ultimul rând, în plus față de gestionarea programului Erasmus+, care le oferă studenților multiple posibilități, Comisia sprijină și cooperarea internațională în materie de învățământ superior cu țări din afara UE.

Măsuri luate până în prezent

Comisia Europeană a prezentat o serie de documente în materie de învățământ superior, inclusiv un proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa, care a fost adoptat de miniștrii educației și de Parlamentul European. Ea sprijină implementarea acestui proiect de modernizare prin studii destinate să furnizeze date, schimburi de bune practici și instrumente de finanțare precum Programul Erasmus+ și fondurile structurale și de investiții europene.