Despre ce este vorba

Prin programele sale Erasmus+ și Orizont 2020 , UE sprijină schimburile internaționale pentru studenți, profesori și cercetători, precum și cooperarea structurată între instituțiile de învățământ superior și autoritățile publice din diverse țări. Obiectivul este acela de a le oferi celor care studiază sau predau în universități posibilitatea de a învăța unii de la alții și de a lucra împreună pe proiecte comune, de a dezvolta metode de predare și de învățare eficiente, de a face cercetări la un nivel înalt și de a promova inovarea.

Motivație

Învățământul superior și legăturile acestuia cu cercetarea și inovarea joacă un rol fundamental în progresul indivizilor și al societății, precum și în formarea unui  capital uman înalt calificat  și a unor cetățeni participativi de care Europa are nevoie pentru a  genera locuri de muncă, prosperitate și creștere economică.

Instituțiile de învățământ superior sunt, prin urmare, parteneri cruciali în realizarea strategiei Uniunii Europene de stimulare și menținere a creșterii economice.  Strategia Europa 2020 urmărește ca până în 2020 40 % din tinerii europeni să aibă o diplomă de studii superioare.

Autoritățile din statele membre rămân responsabile pentru modul în care organizează și furnizează studiile superioare în țările lor. Acțiunile UE sunt concepute astfel încât să aducă în plus o dimensiune internațională studiilor, activităților de predare și cercetare sau elaborării politicilor în domeniu.

Ce face Comisia

Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu responsabilii naționali, pentru a-i ajuta la  elaborarea politicilor în domeniul învățământului superior , conform Strategiei pentru educație și formare 2020 (ET2020).  Noua agendă a UE pentru învățământul superior, adoptată de Comisie în mai 2017, identifică patru obiective primordiale pentru cooperarea europeană în domeniul învățământului superior:

  1. Combaterea viitoarelor necorelări în materie de competențe și promovarea excelenței în dezvoltarea competențelor
  2. Consolidarea unor sisteme de învățământ superior favorabile incluziunii și conectate
  3. Asigurarea faptului că instituțiile de învățământ superior contribuie la inovare
  4. Sprijinirea unor sisteme de învățământ superior eficace și eficiente.

Pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune acțiuni specifice la nivelul UE, sprijinite în principal de mai multe componente ale programelor Erasmus+ și Orizont 2020.

Pentru a se asigura că aceste obiective sunt îndeplinite, Comisia Europeană elaborează și promovează și instrumente menite să încurajeze mobilitatea (de exemplu  Sistemul european de credite transferabile  și  Suplimentul la Diplomă), să favorizeze  recunoașterea competențelor și calificărilor și să amelioreze  calitatea informațiilor privind învățământul superior  din Europa.

De asemenea, Comisia sprijină  Procesul de la Bologna, care urmărește să promoveze reformarea învățământului superior în vederea creării unui Spațiu european al învățământului superior și schimbul de bune practici între diferite țări prin intermediul  grupului de lucru pentru învățământul superior, creat în cadrul Strategiei pentru educație și formare 2020.

Măsuri luate până în prezent

Noua agendă a UE pentru învățământul superior a fost elaborată ținând cont de rezultatele unei consultări publice din 2016.

Ea actualizează și înlocuiește Agenda pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa, adoptată de Comisie în 2011.

De asemenea, sprijină implementarea agendei UE pentru învățământul superior prin studii destinate să furnizeze date, schimburi de bune practici și instrumente de finanțare precum Programul Erasmus+ , Orizont 2020 și fondurile structurale și de investiții europene.

În cadrul semestrului european, Comisia face, de asemenea, recomandări pentru fiecare stat membru, care se pot referi la aspecte legate de învățământul superior.