Što je to?

Nacionalne vlade odgovorne su za svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja, a pojedinačna sveučilišta izrađuju vlastite nastavne planove i programe. Međutim, visoko obrazovanje u cijelom EU-u suočava se sa sličnim izazovima

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , a prednosti zajedničkog rada su očite.

Zašto je to potrebno?

Visoko obrazovanje i njegova povezanost s istraživanjem i inovacijama imaju ključnu ulogu u razvoju pojedinca i društva te u osiguravanju izrazito stručnog ljudskog kapitala

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i artikuliranog građanstva potrebnog Europi radi stvaranja poslova, gospodarskog rasta i prosperiteta

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Institucije visokog obrazovanja ključni su partneri pri realizaciji strategije Europske unije za napredak i održanje rasta. U okviru strategije Europa 2020. postavljen je sljedeći cilj: do 2020. 40 % mladih Europljana mora steći kvalifikaciju u području visokog obrazovanja

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Što Komisija radi?

Europska komisija blisko surađuje s kreatorima politika kako bi podržala razvoj politika visokog obrazovanja u državama članicama EU-a u skladu sa Strategijom obrazovanja i osposobljavanja u 2020.

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (ET2020). Programom modernizacije visokog obrazovanja rješava se pet ključnih prioriteta visokog obrazovanja u EU-u:

 1. povećanje broja osoba sa sveučilišnom diplomom

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ;

 2. poboljšanje kvalitete i relevantnosti poučavanja i učenja

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ;

 3. promicanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja te prekogranične suradnje

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ;

 4. jačanje „trokuta znanja

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ” kojim se povezuju obrazovanje, istraživanje i inovacije;

 5. stvaranje učinkovitih mehanizama za upravljanje i financiranje

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) za visoko obrazovanje.

Kako bi se osiguralo ispunjenje tih ciljeva, Europska komisija razvija i podupire alate za promicanje mobilnosti (primjerice ECTS

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i Dodatak diplomi

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), povećanje priznavanja vještina i kvalifikacija

български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i osiguranje boljih informacija o visokom obrazovanju

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) u Europi.

Komisija podupire i Bolonjski proces

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , osmišljen radi promicanja reforme visokog obrazovanja s ciljem uspostave Europskog prostora visokog obrazovanja i promicanja razmjene dobre političke prakse među različitim državama u okviru radne skupine za visoko obrazovanje ET 2020

English (en) .

Konačno, osim što upravlja programom Erasmus+, u okviru kojeg se studentima u području visokog obrazovanja pružaju razne mogućnosti, Komisija je odgovorna i za podršku međunarodnim inicijativama za suradnju s državama izvan EU-a u području visokog obrazovanja

English (en) .

Što je dosad učinjeno?

Europska komisija predstavila je niz političkih dokumenata, uključujući Program za osuvremenjivanje sustava visokog obrazovanja Europe, koji su podržali ministri obrazovanja i Europski parlament. On podržava provedbu programa modernizacije studijama kako bi se osigurali dokazi politika, razmjena dobre prakse i instrumenti potrošnje kao što su program Erasmus+ i europski strukturni i investicijski fondovi.

 

Saznajte više