Cad é seo?

Is iad na rialtais náisiúnta atá freagrach as a gcórais oideachais agus oiliúna féin agus déanann gach ollscoil a curaclam féin a eagrú. Mar sin féin, tá na dúshláin atá roimh an ardoideachas

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) cosúil le chéile ar fud na hEorpa agus tá buntáistí follasacha le fáil sa chomhar.

Cad chuige é?

Mar gheall ar an mbaint atá aige le taighde agus le nuáil tá ról ríthábhachtach ag an ardoideachas i bhforbairt an duine aonair agus na sochaí. Is ríthábhachtach a ról freisin i soláthar caipitil dhaonna atá an-oilte

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) agus i soláthar na saoránach cumasach atá de dhíth ar an Eoraip chun poist, fás eacnamaíoch agus rachmas a chruthú

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Comhpháirtithe ríthábhachtacha is ea institiúidí ardoideachais agus straitéis an Aontais Eorpaigh chun fás a spreagadh agus a chaomhnú á cur i bhfeidhm. Tá sé leagtha síos mar sprioc sa straitéis Eoraip 2020 go mbeidh cáilíocht ardoideachais ag 40% d'aos óg na hEorpa

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) faoi 2020.

Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún?

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i ndlúthchomhar le lucht déanta beartais chun tacú le forbairt beartas ardoideachais i dtíortha an AE i gcomhréir leis an straitéis Oideachas agus Oiliúint 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (ET2020). Tá cúig cinn de phríomhthosaíochtaí leagtha síos sa chlár oibre maidir le nuachóiriú an ardoideachais san AE:

 1. líon na gcéimithe ardoideachais a mhéadú

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ;

 2. cáilíocht agus ábharthacht na múinteoireachta agus na foghlama a fheabhsú

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ;

 3. soghluaisteacht mac léinn agus foirne agus comhar trasteorann a chur chun cinn

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ;

 4. "triantán an eolais

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) " a threisiú i.e. na naisc idir oideachas, taighde agus nuálaíocht;

 5. rialachas éifeachtach agus sásraí maoiniúcháin éifeachtacha

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a chruthú don ardoideachas.

Ina theannta sin, chun a chinntiú go mbainfear amach na haidhmeanna sin tá an Coimisiún Eorpach ag forbairt uirlisí agus ag tacú le huirlisí chun soghluaisteacht a chur chun cinn (an Córas Eorpach d'Aistriú Creidmheasa

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) agus an Forlíonadh Dioplóma

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) mar shampla), chun aitheantas ar scileanna agus ar cháilíochtaí

български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a mhéadú, agus chun eolas níos fearr a sholáthar faoin ardoideachas

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) san Eoraip.

Tugann an Coimisiún tacaíocht do Phróiseas Bologna

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) freisin, próiseas atá ceaptha athchóiriú an ardoideachais a chur chun cinn d'fhonn Limistéar Eorpach an Ardoideachais a bhunú. Cothaíonn an Coimisiún malartú dea-chleachtais freisin idir thíortha éagsúla tríd an meitheal ardoideachais

English (en) atá ag plé le hOideachas agus Oiliúint 2020.

Ar deireadh thiar, sa bhreis ar an gclár Erasmus+ a bhainistiú, clár a thugann deiseanna éagsúla do mhic léinn ardoideachais, tá an Coimisiún freagrach as tacú le tionscaimh comhair idirnáisiúnta i réimse an ardoideachais

English (en) le tíortha lasmuigh den AE.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá sraith doiciméad beartas curtha i láthair ag an gCoimisiún Eorpach. Orthu sin tá clár oibre chun córais ardoideachais na hEorpa a nuachóiriú, a bhfuil aontú na n-airí oideachais agus Pharlaimint na hEorpa tugtha dó. Tacaíonn sé le cur chun feidhme an chláir maidir le nuachóiriú trí staidéir lena soláthraítear fianaise beartais, trí mhalartú dea-chleachtais agus trí uirlisí caiteachais amhail Erasmus+ agus Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

 

Tuilleadh eolais