Taustaa

Kukin EU-maa on vastuussa omasta koulutusjärjestelmästään, ja kukin korkeakoulu organisoi opetussuunnitelmansa itse. Korkeakoulutuksen haasteet

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ovat kuitenkin samanlaiset kaikkialla EU:ssa, ja yhteistyöstä onkin selvää hyötyä.

Tavoitteet

Korkea-asteen koulutus, jolla on yhteys tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, on keskeisen tärkeää niin yksilöiden kuin yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Se synnyttää henkistä pääomaa ja huippuosaajia

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , joita EU:ssa tarvitaan työpaikkojen, talouskasvun ja vaurauden luomiseen

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Korkea-asteen oppilaitokset voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten EU onnistuu kasvustrategiansa toteuttamisessa. Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu tavoite, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä EU:n nuorista aikuisista 40 prosentilla on oltava korkeakoulututkinto

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Komission toimet

Euroopan komissio tekee tiiviisti yhteistyötä kansallisten päättäjien kanssa ja tukee EU-maiden korkeakoulupolitiikan kehittämistäeurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020)

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) mukaisesti. EU:n korkeakoulutuksen nykyaikaistamisella pyritään ennen muuta seuraaviin tavoitteisiin:

 1. lisätään korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrää

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 2. parannetaan oppimistuloksia sekä opetuksen laatua ja hyödyllisyyttä

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 3. edistetään opiskelijoiden ja korkeakouluhenkilöstön liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 4. vahvistetaan ns. osaamiskolmiota

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) eli koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä yhteyksiä

 5. luodaan korkeakouluille toimivat hallinto- ja rahoitusjärjestelmät

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Näiden tavoitteiden edistämiseksi komissio on muun muassa kehittänyt erilaisia liikkuvuutta edistäviä välineitä, kuten opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS)

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ja kansainväliseen käyttöön tarkoitetun korkeakoulututkintotodistusten liitteen (Diploma Supplement)

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Komission johdolla on niin ikään kehitetty ammattipätevyyden ja tutkintojen tunnustamismenetelmiä

български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) sekä tehostettu korkeakouluja koskevaa tiedotusta

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Komissio tukee myös korkeakoulutuksen uudistamiseen tähtäävää Bolognan prosessia

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , jonka tavoitteena on perustaa eurooppalainen korkeakoulutusalue (EHEA). Maiden välistä hyvien toimintamallien vaihtoa komissio edistää korkeakoulutuksen nykyaikaistamista pohtivassa ET 2020 -työryhmässä

English (en) .

Lisäksi komissio hallinnoi koulutusalan Erasmus+ -ohjelmaa, joka tarjoaa monenlaisia opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksia korkeakouluopiskelijoille. Komissio tukee myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toteutettavia kansainvälisiä korkea-asteen yhteistyöhankkeita

English (en) .

EU:n asiakirjat ja tutkimukset

Korkeakoulupolitiikkaa on käsitelty erityisesti komission tiedonannossa ”Tukea kasvulle ja työllisyydelle – Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma”. Asiakirja on saanut EU-maiden opetusministerien ja Euroopan parlamentin hyväksynnän. Korkea-asteen koulutuksen uudistamista komissio tukee teettämällä tutkimuksia, edistämällä hyvien toimintamallien vaihtoa ja hyödyntämällä rahoitusvälineitä (mm. Erasmus+ -ohjelma ja Euroopan rakenne- ja investointirahastot).

 

Lisätietoja