Mis see on?

Liikmesriikide valitsused vastutavad oma haridus- ja koolitussüsteemide eest ning ülikoolid koostavad oma õppekavad iseseisvalt. Siiski on kõrgharidusega seotud väljakutsed

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) sarnased kõikjal ELis ning koostööl on seega selged eelised.

Miks seda vaja on?

Kõrgharidusel ning sellega seotud teadustegevusel ja innovatsioonil on elutähtis roll üksikisiku ja ühiskonna arengus ning see tagab Euroopale kõrge kvalifikatsiooniga töötajad

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ja aktiivsed kodanikud, kelle abil luua uusi töökohti, edendada majanduskasv ja heaolu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Kõrgkoolid on olulised partnerid ELi majanduskasvu stimuleerimise ja säilitamise strateegias. Strateegiaga „Euroopa 2020” on kehtestatud eesmärgid, mille kohaselt omab 2020. aastaks kõrgharidust 40% Euroopa noortest

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Mida teeb komisjon?

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd poliitikakujundajatega, et toetada kõrgharidusega seotud arengut ELi liikmesriikides kooskõlas hariduse ja koolituse 2020. aasta strateegiaga

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (ET2020). Kõrghariduse ajakohastamise tegevuskavas määratakse kindlaks ELi kõrghariduse viis võtmeprioriteeti:

 1. kõrgkooli lõpetajate arvu suurendamine

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ;

 2. õpetamise ja õppimise kvaliteedi ning asjakohasuse parandamine

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ;

 3. üliõpilaste ja töötajate liikuvuse edendamine ja piiriülene koostöö

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ;

 4. nn teadmiste kolmnurga

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) tugevdamine, ühendades hariduse, teadustöö ja innovatsiooni;

 5. kõrgharidust toetavate tõhusate juhtimis- ja rahastamismehhanismide

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) loomine.

Nende eesmärkide saavutamise tagamiseks töötab komisjon samuti välja (ja toetab) vahendeid liikuvuse edendamiseks (nt Euroopa ainepunktisüsteem

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ning diplomilisa

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamiseks

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ning parema kõrgharidust käsitleva teabe võimaldamiseks

български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) Euroopas.

Komisjon toetab ka Bologna protsessi

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , mille eesmärk on edendada kõrghariduse reformi, et luua Euroopa kõrgharidusruum, ning soodustab ka heade poliitiliste tavade vahetust erinevate riikide vahel ET2020 kõrghariduse ajakohastamise töörühma kaudu

English (en) .

Lisaks programmile Erasmus+, mis pakub erinevaid võimalusi kõrgharidust omandavatele üliõpilastele, toetab komisjon ka rahvusvahelisi koostööalgatusi kõrghariduse valdkonnas

English (en) kolmandate riikidega.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa Komisjon on esitanud erinevaid poliitikadokumente, sealhulgas Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamise tegevuskava, mille on kinnitanud haridusministrid ja Euroopa Parlament. Komisjon toetab ajakohastamise tegevuskava rakendamist faktilisi andmeid esitavate uuringute, heade tavade vahetamise ja rahastamisvahendite, nagu programmi Erasmus+ ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid kaudu.

 

Lisateave