O co se jedná?

Vlády členských zemí jsou odpovědné za systém vzdělávání a odborné přípravy jako celek. Studijní programy si organizují jednotlivé univerzity samy. Problémy, kterým vysokoškolské vzdělávání čelí

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , jsou však ve všech zemích Unie podobné, a proto je výhodné, aby země na jejich řešení spolupracovaly.

Proč je tato politika důležitá?

Vysokoškolské vzdělávání a jeho návaznost na výzkum a inovace hrají zásadní roli v rozvoji jednotlivců i celé společnosti. Zároveň se na univerzitách vytváří vysoce kvalifikovaná pracovní síla

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a vzdělaní občané, které Evropa potřebuje k vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a prosperity

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Instituce vysokoškolského vzdělávání jsou rovněž důležitými partnery při uskutečňování strategie Evropské unie pro obnovení a udržení růstu. Strategie Evropa 2020 má jako jeden z cílů dosáhnout do roku 2020 toho, aby 40 % mladých Evropanů absolvovalo vysokoškolské vzdělání

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Co dělá Komise?

Evropská komise pracuje úzce s tvůrci politik v zájmu rozvoje vysokoškolských politik v členských zemích EU, které by byly v souladu s Strategií v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (ET2020). V tomto plánu modernizace vysokoškolského vzdělávání v EU je uvedeno pět hlavních priorit:

 1. zvýšit počet absolventů vysokoškolského studia

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 2. zlepšit kvalitu výuky a studia, jakož i využitelnost získaných znalostí a dovedností na pracovním trhu

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 3. podporovat mobilitu studentů a pracovníků a přeshraniční spolupráci

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 4. posílit tzv. znalostní trojúhelník

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) propojující vzdělávání, výzkum a inovace

 5. vytvořit účinný mechanismus správy a financování

  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) vysokoškolského vzdělávání.

Za tímto účelem vytváří Evropská komise nástroje na podporu mobility (např. systém kreditů ECTS

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a Dodatek k diplomu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), k dosažení snazšího uznávání dovedností a kvalifikací

български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a k poskytování lepších informací o vysokoškolském vzdělání

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) v Evropě.

Komise rovněž podporuje tzv. boloňský proces

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , který byl vytvořen s cílem reformovat vysokoškolské vzdělávání a vytvořit evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Komise také prosazuje sdílení osvědčených praktik v této oblasti mezi zeměmi prostřednictvím pracovní skupiny pro vysokoškolské vzdělávání

English (en) ET2020.

Kromě programu Erasmus+, který nabízí mnoho příležitostí vysokoškolským studentům, je Komise rovněž odpovědná za podporu iniciativ mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání

English (en) se zeměmi mimo EU.

Dosavadní výsledky

Evropská komise představila několik politických dokumentů, včetně Programu pro modernizaci vysokoškolského vzdělávacího systému v Evropě, které odsouhlasili ministři školství jednotlivých zemí EU i Evropský parlament. Realizaci tohoto plánu modernizace podporuje Komise rovněž prostřednictvím studií a analýz, jež poskytují podklady pro tvorbu politik, dále výměnou osvědčených postupů a financováním prostřednictvím nástrojů, jako jsou například program Erasmus+ a Evropské strukturální a investiční fondy.

 

Další informace