Vad är det?

EU-kommissionen vill främja kopplingen mellan högskolan och näringslivet på europeisk nivå genom olika initiativ. Närmare band mellan näringslivet och den akademiska världen kan

 • stimulera överföringen och spridningen av kunskap
 • skapa långsiktiga partnerskap och möjligheter
 • driva på innovation, entreprenörskap och kreativitet.

Ett närmare samarbete med näringslivet hjälper högskolor och universitet att ta fram studieplaner och undervisnings- och inlärningsmetoder som bättre svarar mot studenternas och samhällets behov. Det bidrar till att ge högskoleutbildade rätt kompetens för och en bra arbetsmarknadsinställning till jobb och privatliv.

Det finns många exempel på lyckade samarbeten mellan den akademiska världen och näringslivet i Europa. Men samarbetsnivån varierar kraftigt beroende på land, lärosäte och ämne.

Hur stöder EU samarbetet?

EU-forum för dialog mellan högskolan och näringslivet

Det här forumet, som har anordnats regelbundet i Bryssel sedan 2008, sammanför

 • högskolor och universitet
 • företag
 • branschorganisationer
 • mellanhänder
 • myndigheter
 • beslutsfattare.

Forumet hjälper deltagarna att bilda nätverk, utbyta idéer och sprida bra lösningar på europeisk nivå. Under en och en halv dag får de en bild av hur det aktuella samarbetet mellan högskolan och näringslivet ser ut och vilka policyinitiativ och program som behövs för att främja det. Det senaste forumet hölls i Bryssel i april 2017 (se rapport nedan) och nästa planeras för våren 2019.

I samarbete med medlemsländerna hålls dessutom mer regelbundet temainriktade forum som tar upp centrala frågor på nationell och regional nivå. De senaste temainriktade forumen ägde rum i Wien, Helsingfors och San Sebastián (se rapporter nedan). Nästa forum hålls i Kroatien den 19–20 oktober 2017.

Ett bra samarbete mellan högskolan och näringslivet handlar främst om människor och hur de samverkar. För att stimulera denna samverkan startade man ett diskussionsforum på Yammer-plattformen (nya användare måste registrera sig).

Två viktiga policyinitiativ som diskussionerna har resulterat i är Heinnovate, ett självskattningsverktyg för lärosäten, och initiativet om kunskapsallianser.

Heinnovate

Heinnovate är ett självskattningsverktyg som med råd, tips och inspiration kan hjälpa högskolor och universitet att bli bättre på entreprenörskap. Initiativet har utvecklats i samarbete med OECD och ska hjälpa högskolor och universitet att kartlägga vilka innovativa satsningar de kan göra ur ett helhetsperspektiv. Läs mer om Heinnovate

Kunskapsallianser

Kunskapsallianser är EU-finansierade partnerskap mellan högskolan och näringslivet. De samarbetar i olika projekt för att stimulera kreativitet, innovation och entreprenörskap och utveckla nya och ämnesövergripande undervisnings- och inlärningsmetoder.

Målet är att

 • ta fram nya tvärvetenskapliga läroplaner
 • främja överförbara färdigheter och entreprenörskap inom och genom utbildning
 • uppmuntra en kultur för systematiskt samarbete mellan näringslivet och den akademiska världen

Studier och rapporter

Sjunde forumet för dialog mellan högskolan och näringslivet (april 2017)

Sjätte forumet för dialog mellan högskolan och näringslivet (mars 2015)

Femte forumet för dialog mellan högskolan och näringslivet (juni 2013)

Temainriktade forum

Innovation inom den högre utbildningen

Samarbetet mellan högskolan och näringslivet och dess effekter

Exempel på lyckade samarbeten mellan den akademiska världen och näringslivet

Översyn över samarbetet mellan högskola och näringsliv i Europa

Nationella rapporter om samarbetet mellan högskolan och näringslivet (2013):

Österrike Irland Spanien
Belgien Italien Sverige
Finland Nederländerna Turkiet
Frankrike Polen Storbritannien
Tyskland Portugal