Za kaj gre

Evropska komisija podpira sodelovanje na evropski ravni med visokim šolstvom in gospodarstvom z vrsto pobud. Tesnejše vezi med gospodarstvom in univerzo omogočajo:

 • prenos in izmenjavo znanja
 • dolgoročna partnerstva in priložnosti
 • inovativnost, podjetništvo, ustvarjalnost

Visokošolske ustanove lahko s tesnejšim sodelovanjem z gospodarstvom pripravijo ustrezne učne načrte in pristope k poučevanju in učenju, ki izpolnjujejo potrebe študentov in družbe. Diplomanti tako pridobijo znanja, spretnosti in miselno naravnanost, ki jih potrebujejo za trg dela in v osebnem življenju.

Evropa pozna številne primere uspešnega sodelovanja med univerzo in gospodarstvom, toda stopnja sodelovanja se precej razlikuje po državah, visokošolskih ustanovah in panogah.

Podpora EU

Forum za dialog med univerzami in gospodarstvom

Forum za dialog med univerzami in gospodarstvom poteka redno od leta 2008 in vključuje:

 • visokošolske ustanove
 • podjetja
 • gospodarka združenja
 • posrednike
 • javne organe
 • oblikovalce politik

Forum omogoča povezovanje, mreženje in izmenjavo dobrih praks in idej na evropski ravni. Udeleženci konference v dnevu in pol pregledajo trenutno stanje sodelovanja med univerzo in gospodarstvom ter politične pobude in programe v podporo sodelovanju. Forum so nazadnje pripravili aprila 2017 v Bruslju (poročilo spodaj), naslednjega bodo predvidoma spomladi 2019.

V sodelovanju z državami članicami potekajo pogostejši tematski forumi, na katerih obravnavajo ključna vprašanja na nacionalni in regionalni ravni. Tematski forumi so nazadnje potekali na Dunaju, Helsinkih in baskovskem San Sebastiánu (glej poročila s konferenc spodaj), naslednji bo na Hrvaškem 19. in 20. oktobra 2017.

Ključni element uspešnega sodelovanja med gospodarstvom in univerzo so ljudje in medsebojna povezanost. V ta namen so na platformi Yammer vzpostavili forum o sodelovanju med gospodarstvom in univerzo (novi uporabniki se morajo registrirati).

Dve glavni politični pobudi foruma za dialog med univerzami in gospodarstvom sta HEInnovate (orodje za samoocenjevanje visokošolskih ustanov) in koalicije znanja.

HEInnovate

To spletno orodje za samoocenjevanje daje visokošolskim ustanovam nasvete, ideje in zglede za uspešne institucionalne in kulturne spremembe. Razvili so ga v partnerstvu z organizacijo OECD, visokošolskim ustanovam pokaže področja možnih sprememb in inovacij in pripomore k celostni institucionalni spremembi. Več informacij na spletišču HEInnovate

Koalicije znanja

Koalicije znanja so partnerstva med visokošolskimi ustanovami in podjetji, financira jih EU. Ukvarjajo se s projekti, ki spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost, ter razvijajo nove pristope k poučevanju in učenju v vseh disciplinah in sektorjih.

Njihov namen:

 • priprava novih multi-disciplinarnih učnih načrtov
 • uveljavljanje prenosljivih znanj in spretnosti ter podjetnosti v izobraževanju in z izobraževanjem
 • spodbujanje bolj sistematične kulture sodelovanja med gospodarstvom in univerzo

Študije in poročila

7. forum za dialog med univerzami in gospodarstvom (april 2017)

6. forum za dialog med univerzami in gospodarstvom (marec 2015)

5. forum za dialog med univerzami in gospodarstvom (junij 2013)

Tematski forumi

Inovacije v visokem šolstvu

Merjenje učinka sodelovanja med univerzo in gospodarstvom

Primeri uspešnega sodelovanja med univerzo in gospodarstvom

Pregled stanja sodelovanja med univerzo in gospodarstvom v Evropi

Poročila o stanju sodelovanja med univerzo in gospodarstvom (2013) za naslednje države:

Avstrija Irska Španija
Belgija Italija Švedska
Finska Nizozemska Turčija
Francija Poljska Združeno kraljestvo
Nemčija Portugalska