Despre ce este vorba?

Comisia Europeană sprijină colaborarea între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi la nivel european printr-o serie de inițiative. Existența unor relații strânse între mediul de afaceri și mediul academic este benefică, deoarece:

 • încurajează transferul și schimbul de cunoștințe
 • creează parteneriate pe termen lung și diverse oportunități
 • stimuleze inovarea, spiritul antreprenorial și creativitatea.

Cooperarea mai strânsă cu mediul de afaceri ajută instituțiile de învățământ superior să dezvolte programe de studii și abordări relevante privind predarea și învățarea care răspund nevoilor studenților și societății. Astfel, absolvenții dispun de competențele necesare pentru piața forței de muncă și, de asemenea, pot dobândi noi perspective care să îi ajute în viața lor de zi cu zi.

În Europa există multe exemple de bună cooperare între mediul de afaceri și mediul academic. Însă, nivelul de cooperare diferă în mod considerabil, în funcție de țară, de instituțiile de învățământ superior și de discipline.

Prin ce mijloace sprijină UE aceste inițiative?

Forumul universități-întreprinderi

Forumul universități-întreprinderi, care este organizat periodic începând din 2008, reunește:

 • instituții de învățământ superior
 • întreprinderi
 • asociații de întreprinderi
 • intermediari
 • autorități publice
 • factori de decizie.

În cadrul forumului, care durează o zi și jumătate, aceste entități se reunesc la nivel european pentru a crea rețele și face schimburi de idei și de bune practici. Printre teme abordate se numără situația actuală privind cooperarea dintre universități și întreprinderi și inițiativele de politică și programele menite să o sprijine. Ultima ediție a forumului a avut loc la Bruxelles în aprilie 2017 (raportul este disponibil mai jos), iar următoarea este programată pentru primăvara lui 2019.

De asemenea, periodic sunt organizate, în cooperare cu statele membre, forumuri tematice, pentru a aborda tematici-cheie la nivel regional și național. Cele mai recente evenimente de acest tip au avut loc la Viena, Helsinki și în Țara Bascilor (pentru detalii, puteți consulta rapoartele aferente), următorul fiind programat să se desfășoare în Croația în perioada 19-20 octombrie 2017.

Buna cooperare între universități și întreprinderi este asigurată de capitalul uman și de relațiile pe care acesta le creează. Pentru a încuraja acest lucru, a fost creat pe platforma Yammer un forum de discuții privind cooperarea între universități și întreprinderi (pentru a putea participa, utilizatorii noi trebuie mai întâi să-și creeze un cont).

Două inițiative de politică majore care sunt rezultatul discuțiilor din cadrul forumului universități-întreprinderi sunt HEInnovate, instrumentul de autoevaluare pentru instituțiile de învățământ superior și Alianțele cunoașterii.

HEInnovate

HEInnovate este un instrument de autoevaluare destinat să le ofere instituțiilor de învățământ superior sfaturi, idei și inspirație pentru a gestiona schimbările instituționale și culturale. Elaborat în parteneriat cu OCDE, acesta ajută instituțiile de învățământ superior să identifice domenii în care ar putea fi necesare schimbări și inovări, conducând astfel la o schimbare instituțională holistică. Pentru detalii, accesați site-ul HEInnovate

Alianțele cunoașterii

Alianțele cunoașterii sunt parteneriate între instituții de învățământ superior și întreprinderi, finanțate de UE. Împreună, acestea lucrează în cadrul unor proiecte care promovează creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial, dezvoltând noi abordări de predare și învățare, pentru toate materiile.

Obiective:

 • crearea de noi programe multidisciplinare
 • promovarea spiritului antreprenorial și a competențelor transferabile în cadrul și prin intermediul educației
 • cultivarea unui spirit de cooperare mai sistematică între mediul de afaceri și cel academic.

Studii și rapoarte

Al 7-lea forum universități-întreprinderi (aprilie 2017)

Al 6-lea forum universități-întreprinderi (martie 2015)

Al 5-lea forum universități-întreprinderi (iunie 2013)

Forumuri tematice

Inovarea în învățământul superior

Măsurarea impactului cooperării între universități și întreprinderi

Exemple de cooperare eficientă între mediul academic și industrie

Evaluarea stadiului cooperării între universități și întreprinderi în Europa

Rapoartele individuale privind stadiul cooperării între universități și întreprinderi (2013) sunt disponibile pentru următoarele țări:

Austria Irlanda Spania
Belgia Italia Suedia
Finlanda Țările de Jos Turcia
Franța Polonia Regatul Unit
Germania Portugalia