O čemu je riječ?

Nizom inicijativa Europske komisije podupire se povezanost visokog obrazovanja i poduzeća na europskoj razini. Bolja povezanost poslovnog sektora i akademske zajednice doprinosi:

 • poticanju prijenosa i razmjene znanja
 • stvaranju dugoročnih partnerstava i prilika
 • poticanju inovacija, poduzetništva i kreativnosti.

Bliskija suradnja s poduzećima pomaže visokim učilištima osmisliti relevantne kurikulume te pristupe poučavanju i učenju koji odgovaraju potrebama studenata i društva. Osobe s diplomom na taj način stječu odgovarajuće vještine i stavove potrebne za tržište rada i za privatni život.

Postoje brojni primjeri uspješne suradnje akademske zajednice i industrije u Europi. Međutim, razina suradnje znatno se razlikuje s obzirom na pojedine zemlje, visoka učilišta i discipline.

U čemu se sastoji potpora EU-a?

Forum sveučilišta i poduzeća

U Bruxellesu se od 2008. redovito održava Forum sveučilišta i poduzeća u kojem sudjeluju:

 • visoka učilišta
 • poduzeća
 • poslovna udruženja
 • posrednici
 • tijela javne vlasti
 • tvorci politika.

Oni se okupljaju u okviru Foruma na europskoj razini radi umreživanja te razmjene ideja i dobrih praksi. Forum traje dan i pol, a na njemu se raspravlja o trenutačnom stanju u području suradnje sveučilišta i poduzeća te o političkim inicijativama i programa potrebnima kako bi se ona podržala. Zadnji je forum održan u Bruxellesu u travnju 2017. (izvješće dostupno u nastavku), a sljedeći se priprema za proljeće 2019.

U suradnji s državama članicama održavaju se redovitiji tematski forumi u cilju rješavanja ključnih pitanja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Najnoviji tematski forumi održani su u Beču, Helsinkiju i Baskiji (izvješća s konferencija dostupna su u nastavku), a sljedeći će se održati u Hrvatskoj od 19. do 20. listopada 2017.

Ljudi i njihova međusobna povezanost ključni su element uspješne suradnje sveučilišta i poduzeća. U cilju poticanja te povezanosti otvoren je forum za raspravu o suradnji sveučilišta i poduzeća na platformi Yammer (registracija je obvezna za nove korisnike).

Dvije najvažnije političke inicijative koje su proizašle iz rasprava u okviru Foruma sveučilišta i poduzeća jesu alat za samoprocjenu za visoka učilišta HEInnovate i Udruženja znanja.

HEInnovate

HEInnovate internetski je alat za samoprocjenu za visoka učilišta koji pruža savjete, ideje i nadahnuće u području upravljanja institucijskim i kulturnim promjenama. Tim se alatom, koji je razvijen je u suradnji s OECD-om, pomaže visokim učilištima da utvrde područja za uvođenje promjena i inovacija te se potiču sveobuhvatne institucionalne promjene. Saznajte više na stranicama alata HEInnovate.

Udruženja znanja

Udruženja znanja partnerstva su visokih učilišta i poduzeća koja financira EU. Visoka učilišta i poduzeća surađuju na projektima u okviru kojih se razvijaju novi pristupi poučavanju i učenju u svim područjima radi promicanja kreativnosti, inovacija i poduzetništva.

Cilj je:

 • osmisliti nove multidisciplinarne kurikulume
 • promicati prenosive vještine i poduzetništvo u okviru i putem obrazovanja
 • poticati sustavniju kulturu suradnje poduzeća i sveučilišta.

Studije i izvješća

Sedmi forum sveučilišta i poduzeća (travanj 2017.)

Šesti forum sveučilišta i poduzeća (ožujak 2015.)

Peti forum sveučilišta i poduzeća (lipanj 2013.)

Tematski forumi

Inovacije u visokom obrazovanju

Mjerenje učinka suradnje sveučilišta i poduzeća

Primjeri uspješne suradnje akademske zajednice i industrije

Pregled stanja u području suradnje sveučilišta i poduzeća u Europi

Pojedinačna izvješća o trenutačnom stanju u području suradnje sveučilišta i poduzeća (2013.) dostupna su za sljedeće zemlje:

Austrija Irska Španjolska
Belgija Italija Švedska
Finska Nizozemska Turska
Francuska Poljska Ujedinjena Kraljevina
Njemačka Portugal