Hvad går det ud på?

Europa-Kommissionen støtter forbindelser mellem de videregående uddannelser og erhvervslivet på europæisk plan gennem en række initiativer. Tættere forbindelser mellem erhvervslivet og den akademiske verden kan:

 • tilskynde til overførsel og udveksling af viden
 • skabe langsigtede partnerskaber og muligheder
 • fremme innovation, iværksætterånd og kreativitet.

Et tættere samarbejde med erhvervslivet hjælper videregående uddannelsesinstitutioner med at udvikle relevante undervisningssprogrammer og undervisningsformer, som opfylder både de studerendes og samfundets behov. Det vil give de nyuddannede det rette færdigheder og det rette mind-set til arbejdsmarkedet og til deres privatliv.

Der er mange eksempler på vellykket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i Europa. Men omfanget af samarbejdet varierer meget mellem de forskellige lande, uddannelsesinstitutioner og fag.

Hvordan støtter EU dette?

Forummet for universiteter og erhvervsliv

Forummet for universiteter og erhvervsliv, som er blevet afholdt regelmæssigt i Bruxelles siden 2008, samler:

 • videregående uddannelsesinstitutioner
 • virksomheder
 • erhvervsorganisationer
 • formidlere
 • offentlige myndigheder
 • politiske beslutningstagere

Forummet samler dem på europæisk plan for at skabe netværk og udveksle idéer og god praksis. Arrangementet varer halvanden dag og ser på den aktuelle situation for samarbejdet mellem universiteter og erhvervslivet og på det politiske initiativer og programmer, der er nødvendige for at støtte samarbejdet. Seneste forum fandt sted i Bruxelles i april 2017 (se rapporten nedenfor), og næste forventes at blive afholdt i foråret 2019.

På mere jævnlig basis bliver der afholdt tematiske fora i samarbejde med medlemslandene for at drøfte vigtige emner på nationalt og regionalt plan. Senest har der været afholdt tematiske fora i Wien, Helsinki og Baskerlandet (se rapporter om konferencerne nedenfor) og næste forum vil finde sted i Kroatien den 19.-20. oktober 2017.

En vigtigt element i et godt samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet er menneskerne og forbindelserne imellem dem. For at fremme dette element er der oprettet et diskussionsforum om samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet på Yammer-platformen (nye brugere skal registrere sig).

Der er kommet to store politiske initiativer ud af dette diskussionsforum, nemlig selvevalueringsværktøjet for uddannelsesinstitutioner HEInnovate og videnalliancer.

HEInnovate

HEInnovate er et selvevalueringsværktøj, der skal give videregående uddannelsesinstitutioner rådgivning, idéer og inspiration til at håndtere institutionelle og kulturelle forandringer. Værktøjet er udviklet i samarbejde med OECD og hjælper uddannelsesinstitutioner med at udpege områder, hvor der kan skabes forandringer og innovation, og er med til at fremme helhedsorienteret institutionel forandring. Læs mere på HEInnovates website.

Videnalliancer

Videnalliancer er EU-støttede partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Her arbejder de sammen om projekter, som fremmer kreativitet, innovation og iværksætterånd, ved at udvikle nye tilgange til undervisning og læring på tværs af fagområder.

Videnalliancerne skal:

 • udforme nye tværfaglige undervisningssprogrammer
 • fremme færdigheder, der kan overføres, og iværksætterånd i og gennem uddannelse
 • tilskynde til en mere systemisk samarbejdskultur mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner

Undersøgelser og rapporter

7. forum for universiteter og erhvervslivet (april 2017)

6. forum for universiteter og erhvervslivet (marts 2015)

5. forum for universiteter og erhvervslivet (juni 2013)

Tematiske fora

Innovation på de videregående uddannelser

Vurdering af effekten af samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet

Eksempler på vellykket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet

Vurdering af det aktuelle samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet i Europa

Der findes individuelle rapporter om det aktuelle samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet (2013) for følgende lande:

Østrig Irland Spanien
Belgien Italien Sverige
Finland Holland Tyrkiet
Frankrig Polen Storbritannien
Tyskland Portugal