Souvislosti

Evropská komise podporuje partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a podniky prostřednictvím řady iniciativ na evropské úrovni. Užší vazby mezi podniky a akademickou obcí mohou podnítit:

 • předávání a sdílení znalostí
 • dlouhodobá partnerství a příležitosti
 • inovace, podnikavost a tvořivost

Užší spolupráce s podniky usnadňuje vysokoškolským institucím tvorbu učebních plánů a nových přístupů k výuce a učení, které lépe vyhovují potřebám studentů i společnosti. Absolventi díky tomu získají vhodné dovednosti a postoje, které jim pomohou se uplatnit nejen na trhu práce, ale i v osobním životě.

Příkladů úspěšné spolupráce mezi akademickou obcí a průmyslem v Evropě existuje celá řada. Úroveň spolupráce se však značně liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i institucemi vysokoškolského vzdělávání a obory.

Podpora ze strany EU

Fórum pro dialog mezi univerzitami a podniky

Fórum pro univerzity a podniky se od roku 2008 pravidelně koná v Bruselu a scházejí se na něm:

 • vysokoškolské instituce
 • podniky
 • obchodní sdružení
 • zprostředkovatelé
 • orgány veřejné správy
 • tvůrci politiky

Fórum účastníky propojuje na evropské úrovni a pomáhá jim vytvářet sítě a vyměňovat si nápady a osvědčené postupy. Fórum trvá necelé dva dny a jeho účastníci se seznámí se současným stavem spolupráce mezi univerzitami a podniky a také s politickými iniciativami a programy realizovanými na podporu této spolupráce. Poslední fórum se v Bruselu konalo v dubnu 2017 (viz zpráva níže) a příští se bude konat na jaře 2019.

Tematická fóra, jež se konají s větší pravidelností a ve spolupráci s členskými státy, se podílejí na řešení klíčových otázek na vnitrostátní a regionální úrovni. Poslední tematická fóra se konala ve Vídni, Helsinkách a v Baskicku (viz zprávy z konferencí níže) a příští se bude konat ve dnech 19. a 20. října 2017 v Chorvatsku.

Klíčovým prvkem úspěšné spolupráce mezi univerzitami a podniky jsou lidé a jejich vztahy. Jako jeden ze způsobů, jak tento prvek umocnit, vzniklo diskusní fórum o spolupráci mezi univerzitami a podniky, které používá jako svou platformu aplikaci Yammer (vyžaduje se registrace).

Dvě hlavní politické iniciativy, které z činnosti fóra pro univerzity a podniky vzešly, jsou HEInnovate (nástroj sebehodnocení pro instituce vysokoškolského vzdělávání) a tzv. znalostní aliance.

HEInnovate

HEInnovate je nástroj, který vysokoškolským institucím nabízí podporu, tipy a podněty, které jim usnadňují reagovat na institucionální a kulturní změny. Nástroj vznikl ve spolupráci s OECD a vysokoškolským institucím pomáhá identifikovat oblasti, které vyžadují změny a inovace, a také provádět komplexní institucionální změny. Více se dozvíte na internetových stránkách HEInnovate.

Znalostní aliance

Znalostní aliance představují partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a podniky, jež jsou financovány z prostředků EU. Společně pracují na projektech, které podporují kreativitu, inovace a podnikání. V rámci těchto projektů se zkoušejí nové přístupy k výuce a učení u všech předmětů.

Účelem je:

 • vytvářet nové víceoborové studijní programy
 • prosazovat přenositelné dovednosti a podnikavost ve vzdělávání a prostřednictvím vzdělávání
 • podporovat systematičtější spolupráci mezi podniky a akademickou obcí

Studie a zprávy

7. fórum pro univerzity a podniky (duben 2017)

6. fórum pro univerzity a podniky (březen 2015)

5. fórum pro univerzity a podniky (červen 2013)

Tematická fóra

Inovace ve vysokoškolském vzdělávání

Měření dopadu spolupráce mezi univerzitami a podniky

Příklady úspěšné spolupráce mezi akademickou obcí a průmyslem

Přezkum stavu spolupráce mezi univerzitami a podniky v Evropě

Jednotlivé zprávy o stavu spolupráce mezi univerzitami a podniky (2013) jsou k dispozici pro tyto země:

Rakousko Irsko Španělsko
Belgie Itálie Švédsko
Finsko Nizozemsko Turecko
Francie Polsko Spojené království
Německo Portugalsko