Vad går det ut på?

EU bidrar till att ta fram verktyg som gör det lättare att förstå hur medlemsländernas system för högre utbildning fungerar. Verktygen ska göra det enklare för alla som vill flytta utomlands för att studera.

Varför är det viktigt?

Större öppenhet gör det enklare för studenter och forskare att välja ett land där de vill studera och arbeta. Högskolor och universitet som får mer lättillgänglig och jämförbar information kan lättare positionera sig och förbättra utvecklingsstrategier, kvalitet och resultat. Större öppenhet hjälper också beslutsfattarna att fatta strategiska beslut om reformer av den högre utbildningen.

Vad har man gjort hittills?

EU använder en rad praktiska verktyg för att öka öppenheten inom högre utbildning, bland annat följande:

På senare tid har EU hjälpt till att utveckla följande verktyg: