Za kaj gre

Evropska unija pomaga pri razvoju orodij, ki omogočajo boljše razumevanje delovanja visokošolskih sistemov v državah EU in s tem lažje odločanje za študij v drugi državi.

Zakaj je potrebno

Večja preglednost visokošolskih sistemov študentom in raziskovalcem olajša odločitev, kje bodo študirali in delali. Visokošolski zavodi si z dostopnejšimi in primerljivimi informacijami zagotovijo boljši položaj in izboljšajo razvojne strategije,kakovost in uspešnost. Večja preglednost je v pomoč tudi pri strateških odločitvah snovalcev politike glede reforme visokošolskih sistemov.

Dosedanji ukrepi

Evropska unija podpira številna orodja, ki omogočajo večjo preglednost visokega šolstva, med njimi:

V zadnjem času Evropska unija podpira razvoj: