O čo ide?

Európska únia pomáha rozvíjať nástroje, vďaka ktorým je jednoduchšie oboznámiť sa s fungovaním systémov vysokoškolského vzdelávania v krajinách EÚ a s pomocou ktorých môžu mladí ľudia jednoduchšie vycestovať do zahraničia na účely štúdia.

Prečo je to potrebné?

Väčšia transparentnosť uľahčuje študentom a výskumným pracovníkom rozhodnúť sa, kde chcú študovať a pracovať. Pokiaľ ide o vzdelávacie inštitúcie, prístupnejšie a porovnateľné informácie im pomáhajú posilniť vlastné postavenie a zlepšiť rozvojové stratégie, kvalitu a výsledky. Viac transparentnosti tiež podporuje tvorcov politík v ich strategických rozhodnutiach týkajúcich sa reformy systémov vysokoškolského vzdelávania.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európska únia podporuje niekoľko praktických nástrojov na zvýšenie transparentnosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Medzi ne patrí:

Najnovšie Európska únia podporuje rozvoj: