Informacje ogólne

Unia Europejska pomaga w tworzeniu narzędzi ułatwiających zrozumienie sposobu funkcjonowania systemów szkolnictwa wyższego w różnych krajach UE, co z kolei ma ułatwić obywatelom wyjeżdżanie na studia za granicę.

Dlaczego jest to potrzebne?

Większa przejrzystość ułatwia studentom i badaczom dokonanie wyboru miejsca, w którym będą studiować i pracować. Narzędzia te, umożliwiające łatwiejszy dostęp do bardziej porównywalnych informacji, pomagają instytucjom szkolnictwa wyższego w dostosowaniu się do współczesnych potrzeb i stworzeniu skuteczniejszych strategii rozwoju, w zwiększeniu jakości i wydajności. Większa przejrzystość jest również pomocna decydentom politycznym, podejmującym strategiczne decyzje dotyczące reformy systemów szkolnictwa wyższego.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Unia Europejska wspiera szereg praktycznych narzędzi umożliwiających zwiększenie przejrzystości w szkolnictwie wyższym. Obejmują one:

Niedawno Unia Europejska zaczęła wspierać rozwój: