Par ko ir runa?

Eiropas Savienība palīdz izstrādāt līdzekļus, kas ļauj vieglāk saprast, kā darbojas izglītības sistēmas ES valstīs, un līdz ar to palīdz doties studēt uz citu dalībvalsti.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Pateicoties lielākai pārredzamībai, studenti un pētnieki var bez pūlēm izvēlēties, kur studēt un strādāt. Iestādes, kuras varēs vieglāk iegūt salīdzināmu informāciju, var labāk pozicionēties un pilnveidot savas attīstības stratēģijas, uzlabot kvalitāti un rezultātus. Labāka pārredzamība arī palīdz politikas veidotājiem pieņemt stratēģiskos lēmumus par augstākās izglītības sistēmu reformu.

Kas jau ir padarīts?

Eiropas Savienība atbalsta vairākus praktiskus līdzekļus, kas veicina pārredzamību augstākās izglītības jomā. Tie ir:

Pavisam nesen Eiropas Savienība ir sākusi atbalstīt