Klausimo esmė

Europos Sąjunga padeda plėtoti priemones, padedančias suprasti, kaip veikia ES šalių aukštojo mokslo sistemos. Dėl šių priemonių žmonėms tampa paprasčiau vykti iš vienos šalies į kitą studijuoti.

Kodėl reikia veikti šioje srityje?

Dėl didesnio skaidrumo studentams ir mokslininkams lengviau pasirinkti, kur mokytis ir dirbti. Galėdamos lengviau gauti palyginamos informacijos švietimo įstaigos gali teisingiau įvertinti savo padėtį, tobulinti raidos strategijas, gerinti kokybę ir rezultatus. Politikos formuotojams dėl didesnio skaidrumo lengviau priimti strateginius sprendimus dėl aukštojo mokslo sistemų reformų.

Kas padaryta iki šiol?

Europos Sąjunga remia įvairias praktines aukštojo mokslo skaidrumo didinimo priemones. Šios priemonės:

Be to, Europos Sąjunga neseniai pradėjo remti: