Cad é?

Cuidíonn an tAontas Eorpach le forbairt uirlisí lena bhfuil sé níos éasca a thuiscint conas a fheidhmíonn córais ardoideachais i dtíortha an AE agus, dá réir sin, a dhéanann é níos éasca do dhaoine dul ó thír amháin go tír eile chun staidéar a dhéanamh.

Cad chuige é?

Dá mhéad trédhearcacht atá ann is amhlaidh is éasca do mhic léinn agus do thaighdeoirí a n-áit staidéir agus oibre a roghnú. Ó thaobh na n-institiúidí de, nuair a chuireann siad faisnéis níos oscailte agus níos inchomparáide ar fáil cuidíonn sin leo iad féin a chur chun cinn agus feabhas a chur ar a straitéisí forbartha, ar a gcáilíocht agus ar a bhfeidhmíocht. Ina theannta sin, cúnamh do lucht déanta beartais is ea breis trédhearcachta agus iad ag déanamh cinntí straitéiseacha faoi athchóiriú córas ardoideachais.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tacaíonn an tAontas Eorpach le sraith uirlisí praiticiúla lena bhfeabhsaítear trédhearcacht san ardoideachas. Mar shampla:

Le déanaí, thug an tAontas Eorpach tacaíocht d'fhorbairt na nithe seo: