Taustaa

EU auttaa kehittämään välineitä, joiden avulla on helpompi ymmärtää eri EU-maiden korkeakoulujärjestelmien toimintaa ja jotka helpottavat opiskelua ulkomailla.

Avoimuuden edut

Avoimuuden lisääminen auttaa opiskelijoita ja tutkijoita työ- ja opiskelupaikkojen valinnassa. Kun korkeakoulut tuovat saataville vertailukelpoista tietoa, myös niiden oma asema koulutusmarkkinoilla paranee. Samalla ne voivat parantaa kehitysstrategioitaan sekä koulutuksen laatua ja tuloksia. Avoimempi tiedottaminen tukee myös päätöksentekijöitä korkea-asteen koulutusjärjestelmien uudistusta koskevissa strategisissa päätöksissä.

Toimet

EU tukee useita käytännön välineitä, jotka edistävät korkea-asteen koulutuksen avoimuutta. Näihin kuuluvat:

Hiljattain EU on tukenut myös seuraavien hankkeiden kehittämistä: