Mis need on?

Euroopa Liit aitab kaasa selliste vahendite väljatöötamisele, mis aitavad aru saada kõrgharidussüsteemide toimimisest ELi liikmesriikides ning muudavad õppimise eesmärgil ühest liikmesriigist teise liikumise hõlpsamaks.

Miks on need vajalikud?

Suurem läbipaistvus aitab üliõpilastel ja teadustöötajatel valida, kus õppida ning töötada. Õppeasutustele tähendab see rohkem ligipääsetavat ja võrreldavat teavet, mis aitab neil leida paremat positsiooni ja parandada oma arengustrateegiaid, kvaliteeti ning tulemusi. Suurem läbipaistvus abistab ka poliitikakujundajaid strateegiliste valikute tegemisel seoses kõrgharidussüsteemide reformimisega.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa Liit toetab mitmeid praktilisi vahendeid läbipaistvuse suurendamiseks kõrghariduses. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

Hiljuti hakkas Euroopa Liit toetama ka järgmiste projektide arendamist: