Περί τίνος πρόκειται;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην ανάπτυξη εργαλείων που βοηθούν την κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ και, με τον τρόπο αυτό, διευκολύνει όσους επιθυμούν να σπουδάσουν σε άλλη χώρα.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Η μεγαλύτερη διαφάνεια διευκολύνει τους φοιτητές και τους ερευνητές στην επιλογή του τόπου σπουδών και εργασίας τους. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η παροχή περισσότερο προσβάσιμων και συγκρίσιμων πληροφοριών τα βοηθά να βελτιώνουν τη θέση τους και τις αναπτυξιακές στρατηγικές, την ποιότητα και τις επιδόσεις τους. Η μεγαλύτερη διαφάνεια βοηθά επίσης τους πολιτικούς ιθύνοντες στις στρατηγικές επιλογές τους όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μια σειρά πρακτικών εργαλείων για την ενίσχυση της διαφάνειας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως:

Πιο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την ανάπτυξη των παρακάτω εργαλείων: