O co se jedná?

Evropská unie pomáhá při vytváření nástrojů, s jejichž pomocí je snazší pochopit fungování systému vysokoškolského vzdělávání v ostatních zemích EU, díky nimž je zároveň snazší vycestovat do zahraničí za účelem studia.

Proč je to nezbytné?

Větší transparentnost, a tedy i informovanost usnadní studentům a výzkumným pracovníkům vybrat si, kde chtějí studovat či pracovat. Vzdělávací instituce, které budou poskytovat přístup k lehce srovnatelným informacím, získají lepší pozici vůči svým konkurentům a umožní jim to optimalizovat svou strategii budoucího vývoje, kvality výuky i výsledků studentů. Větší transparentnost pomáhá také tvůrcům politik při rozhodování o strategických otázkách týkajících se reformy systému vysokoškolského vzdělávání.

Čeho se doposud dosáhlo?

Evropská unie pomáhá s vývojem řady praktických nástrojů k posílení transparentnosti ve vysokoškolském vzdělávání. Patří mezi ně:

V poslední době začala Evropská unie podporovat rozvoj: