Какво е това?

Европейският съюз помага за разработването на инструменти, чрез които се изяснява функционирането на системите за висше образование в страните от ЕС и съответно става по-лесно за хората да се местят от една страна в друга за целите на образованието.

Защо е необходимо?

По-голямата прозрачност позволява на студентите и изследователите по-лесно да избират къде да учат или работят. Що се отнася до образователните институции, предоставянето на по-достъпна и сравнима информация им помага по-добре да намерят своето място и да подобрят своите стратегии за развитие, качеството и постигнатите резултати. По-голямата прозрачност е от полза и за изготвящите политики при вземането на стратегически решения за реформи в системите за висше образование.

Какво е направено досега?

Европейският съюз подпомага набор от практически инструменти за повишаване на прозрачността във висшето образование. Сред тях са:

От скоро Европейският съюз подпомага и развитието на: