Despre ce este vorba

Un învățământ superior relevant și de calitate le permite studenților să dobândească aptitudinile, cunoștințele și competențele transferabile de care au nevoie pentru a reuși după absolvire, într-un mediu educațional de nivel înalt, care recunoaște și susține metodele performante de predare.

Garantarea calității inspiră încredere. Fiecare instituție de învățământ superior ar trebui să dispună de sisteme interne stricte de asigurare a calității, evaluate de agenții specializate.

Motivație

Absolvenții de învățământ superior au mai multe șanse de a găsi un loc de muncă decât persoanele cu un nivel de calificare mai slab. Însă adesea, instituțiile de învățământ superior se adaptează prea greu la evoluția nevoilor economiei și nu reușesc să anticipeze sau să contribuie la modelarea tendințelor de pe piața muncii.

Comisia Europeană oferă sprijin statelor membre și instituțiilor de învățământ superior din UE pentru modernizarea programelor de învățământ, astfel încât absolvenții să dispună de un înalt grad de competență și de aptitudini căutate și transferabile, care să le permită să se adapteze la evoluția rapidă a pieței forței de muncă.

Pentru îmbunătățirea calității și a relevanței și pentru creșterea numărului de studenți, este nevoie de metode și abordări flexibile și inovatoare. Potrivit comunicării intitulate „Regândirea educației”, unul dintre principalele moduri de acțiune este exploatarea avantajelor oferite de tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și de alte tehnologii noi în scopul îmbogățirii procesului de predare, îmbunătățirii experiențelor de învățare și sprijinirii învățării personalizate.

Reformarea și modernizarea învățământului superior din Europa depind de competența și motivația profesorilor și a cercetătorilor. Adesea, recrutarea cadrelor didactice nu a ținut pasul cu creșterea numărului de studenți, ceea ce a pus o presiune și mai mare asupra capacităților deja restrânse. Este nevoie de condiții mai bune de muncă, inclusiv de proceduri de recrutare transparente și echitabile, de o dezvoltare profesională inițială și continuă la un nivel mai ridicat și de o mai bună recunoaștere și recompensare a excelenței în predare și cercetare pentru ca Europa să poată produce, atrage și reține personalul universitar de înaltă calitate de care are nevoie.

Măsuri luate până în prezent

Grupul la nivel înalt privind modernizarea învățământului superior a publicat recent un raport conținând recomandări importante pentru ameliorarea calității procesului de predare și învățare în învățământul superior din Europa.

În 2006, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Recomandarea privind continuarea cooperării europene în vederea asigurării calității în învățământul superior, care promova utilizarea de standarde și orientări europene privind asigurarea calității. Această recomandare invită țările UE să instituie Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

EQAR este un organism independent, care administrează registrul agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior. El operează la nivel european, contribuind la dezvoltarea dimensiunii europene a asigurării calității. Pentru a figura în registru, agențiile trebuie să se conformeze normelor europene în materie de asigurare a calității.

Comisia Europeană publică rapoarte privind progresele înregistrate în domeniul asigurării calității la nivel european.