Miről is van szó?

A releváns tudást közvetítő, színvonalas felsőoktatási tevékenységet folytató intézmények képesek arra, hogy a diákokat felruházzák olyan ismeretekkel, készségekkel és átvihető, vagyis több területen hasznosítható alapkompetenciákkal, amelyekre a hallgatóknak szükségük van български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ahhoz, hogy a diploma megszerzését követően boldoguljanak az életben. Fontos, hogy ez a tevékenység olyan tanulási környezetben valósuljon meg, amelyben a színvonalas oktatómunka elismerésben és támogatásban részesül.

A minőségbiztosítás kulcsfontosságú ahhoz, hogy az emberek bizalommal viseltessenek a felsőoktatási rendszerek iránt. Elengedhetetlen, hogy mindegyik felsőoktatási intézmény rendelkezzen olyan belső minőségbiztosítási rendszerrel, mely szigorú követelmények alapján végzi tevékenységét, és amelynek teljesítményét külső minőségbiztosítási ügynökségek ellenőrzik.

Miért van erre szükség?

A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező diplomások nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni, mint az alacsonyabb képesítéssel rendelkező munkavállalók. Ennek ellenére gyakori, hogy a felsőoktatási intézmények a tantervek kidolgozása során nem igazodnak kellően gyorsan a szélesebb értelemben vett gazdasági szükségletek megváltozásához, nem képesek felmérni, milyen igényeknek kell a munkavállalóknak a jövőben megfelelniük, és nem tudják hallgatóikat kielégítően felkészíteni a jövő munkaerő-piaci kihívásaira.

Az Európai Bizottság támogatja az uniós országokat és a felsőoktatási intézményeket abban, hogy oktatási programjaik korszerűsítése révén a főiskolai és egyetemi hallgatókat felruházzák az elhelyezkedésüket elősegítő felsőfokú szakismeretekkel, valamint azokkal az átvihető készségekkel, amelyek birtokában alkalmazkodni tudnak majd a munkaerő-piaci szükségletek gyors változásaihoz български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .      

Nagy igény mutatkozik rugalmas, innovatív oktatási koncepciókra és tanítási módszerekre български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) annak érdekében, hogy a diákok számának növekedésével párhuzamosan javuljon a felsőoktatás minősége és relevanciája. A megvalósítás egyik legfontosabb eszközét – összhangban az Európai Bizottság Gondoljuk újra az oktatást című közleményében foglaltakkal – az információs és kommunikációs technológiákban rejlő és egyéb új technológiai megoldások által kínált előnyök български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) kiaknázása jelenti, melyek segítségével a tanulás élménygazdagabb, élvezetesebb és személyre szabott folyamattá alakítható.

Az európai felsőoktatás reformja és korszerűsítése a tanárok és kutatók hozzáértésén és elkötelezettségén múlik. Ennek ellenére az intézményekben dolgozó oktatók és kutatók létszáma sok esetben nem tart lépést a hallgatók számának növekedésével, ami tovább nehezíti az amúgy sem könnyű helyzetet. Jobb munkakörülményekre, átlátható és tisztességes felvételi eljárásokra, a pályakezdő szakemberek színvonalasabb képzésére és a tapasztaltabb szakemberek folyamatos továbbképzésére, valamint a kiváló oktatói és kutatói teljesítmény jobb elismerésére és jutalmazására van szükség ahhoz, hogy Európa képes legyen kinevelni, idevonzani és megtartani azokat a magasan képzett egyetemi oktatókat, akikre szüksége van.

Milyen lépésekre került sor eddig?

A felsőoktatás korszerűsítésével foglalkozó magas szintű munkacsoport nemrégiben jelentést tett közzé, melyben fontos ajánlásokat fogalmazott megpdf azzal kapcsolatban, hogyan kellene javítani a felsőoktatási intézményekben a tanítás színvonalát és a tanulás eredményességét.

2006-ban az Európai Parlament és a Tanács ajánlást adott ki a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatban megvalósítandó további európai együttműködés témájában, s ebben az európai minőségbiztosítási szabványok és iránymutatások alkalmazása mellett érvelt. Az ajánlás azt is szorgalmazta, hogy az uniós országok hozzanak létre európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartást.

A független szervezet által működtetett európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás a felsőoktatás terén határokon átívelő tevékenységet végző, a minőségbiztosítás európai dimenziójának kifejlesztésében segítő ügynökségek listáját tartalmazza. Ezeknek a minőségbiztosítással foglalkozó ügynökségeknek az európai minőségbiztosítási szabványokkal és iránymutatásokkal összhangban kell folytatniuk a tevékenységüket ahhoz, hogy felvegyék őket a nyilvántartásba.

Az Európai Bizottság időről időre jelentésben számol be a minőségbiztosítás terén európai szinten elért előrehaladásról