Što je to?

Visokokvalitetnim i relevantnim visokim obrazovanjemstudentima je moguće osigurati znanje, vještine i ključne prenosive kompetencije koje su im potrebne za uspjeh nakon stjecanja diplome, a sve to u okviru visokokvalitetnog nastavnog okruženja u kojem se prepoznaje i podržava dobro poučavanje.

Jamstvo kvalitete korisnicima omogućuje povjerenje u kvalitetu visokog obrazovanja. Svaka institucija visokog obrazovanja treba imati strogi sustav unutarnjeg osiguranja kvalitete koji procjenjuju Agencije za osiguranje kvalitete u okviru vanjskih provjera.

Zašto je to potrebno?

Iako je vjerojatnije da će osobe s visokoškolskom diplomom lakše naći zaposlenje od osoba s kvalifikacijama niže razine, nastavni planovi i programi u području visokog obrazovanja često sporo reagiraju na promjene nastale u području šireg gospodarstva te se u okviru njih ne uspijeva predvidjeti ili oblikovati karijere budućnosti.

Europska komisija podržava države članice EU-a i institucije visokog obrazovanja pri moderniziranju obrazovnih programa kako bi se diplomiranim studentima pružile vještine visoke razine koje se traže pri zapošljavanju, kao i prenosive vještine koje su im potrebne na tržištu rada koje se brzo mijenja.

Postoji velika potreba za fleksibilnim i inovativnim pristupima učenju i metodama isporuke radi poboljšanja kvalitete i relevantnosti uz istovremeno povećanje broja studenata. Jedan od ključnih načina na koje se to može postići, u skladu s komunikacijom EU-a Novo promišljanje obrazovanja, jest iskorištavanje prednosti promjena koje donose IKT i druge nove tehnologije kako bi se obogatilo poučavanje, poboljšao doživljaj učenja i podržalo personalizirano učenje.

Reforma i modernizacija europskog visokog obrazovanja ovisi o kompetenciji i motivaciji učitelja i istraživača, no broj osoblja često ne prati rastući broj studenata, što uzrokuje dodatni pritisak na već preopterećene kapacitete. Bolji uvjeti rada, što obuhvaća transparentan i pravedan postupak zapošljavanja, bolji početni razvoj i trajni profesionalni razvoj te bolje priznavanje i nagrađivanje izvrsnosti u poučavanju i istraživanju ključni su kako bi se osiguralo da Europa proizvodi, privlači i zadržava visokokvalitetno akademsko osoblje koje joj je potrebno.

Što je dosad učinjeno?

Skupina na visokoj razini za moderniziranje visokog obrazovanja nedavno je izradila izvješće s ključnim preporukama o poboljšanju kvalitete poučavanja i učenja u visokom obrazovanju u Europi.

Europski parlament i Vijeće 2006. donijeli su Preporuku o daljnjoj europskoj suradnji na osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju kojom se promiču Europski standardi i smjernice za osiguranje kvalitete (ESG). U okviru preporuke države članice EU-a potiče se da uspostave Europski registar za osiguravanje kvalitete (EQAR) u visokom obrazovanju.

EQAR je neovisna organizacija koja upravlja registrom agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju koja može djelovati u međunacionalnim okvirima, a pridonosi razvoju europske dimenzije osiguravanja kvalitete. Te agencije za osiguravanje kvalitete moraju poštovati principe ESG-a kako bi se registrirale u EQAR-u.

Europska komisija objavljuje izvješća o napretku o aktivnostima u području osiguravanja kvalitete na europskoj razini.