Hvad går det ud på?

Videregående uddannelser af relevans og høj kvalitet inden for et læringsmiljø af høj kvalitet, som anerkender og støtter god undervisning, kan udstyre de studerede med den viden og de færdigheder og overførbare kernekompetencer, de har brug for for at klare sig efter endt uddannelse

Kvalitetssikring skaber tillid til kvaliteten af de videregående uddannelser. Enhver højere uddannelsesinstitution bør have et konsekvent system for intern kvalitetssikring, som vurderes af kvalitetssikringsagenturer, som udfører ekstern kontrol.

Hvorfor er det nødvendigt?

Kandidater med længere uddannelser har ofte bedrer chancer for at finde et job end personer med lavere kvalifikationer, men læseplanerne på de videregående uddannelser er ofte langsomme til at følge med de skiftende behov i den bredere økonomi og får ikke forudset eller hjulpet med at forme fremtidens karrieremønstre.

Europa-Kommissionen støtter EU-landene og de videregående uddannelsesinstitutioner i deres modernisering af uddannelsesprogrammer for at give kandidaterne høje beskæftigelseskvalifikationer og overførbare kompetencer, som ruster dem til et arbejdsmarked i hastig forandring.

Der er stort behov for fleksible og innovative læringsmetoder og formidlingsmetoder for at forbedre kvaliteten og relevansen og på samme tid øge antallet af studerende. En vigtig måde at nå dette på, i tråd med EU's politiske dokument Nytænkning på uddannelsesområdet, er at udnytte de transformelle fordele ved ikt og andre nye teknologier for at forbedre undervisningen, forbedre læringserfaringer og støtte individuel læring.

Reformen og moderniseringen af Europas videregående uddannelser afhænger af undervisernes og forskernes kompetencer og motivation, men antallet af personale har ofte ikke fulgt med forøgelsen af studerende, hvilket har sat de allerede hårdt spændte kapaciteter under yderligere pres. Bedre arbejdsvilkår, herunder en transparent og retfærdig rekrutteringsprocedure, bedre grunduddannelse og efteruddannelse og en bedre anerkendelse og belønning af læring og forskning af høj kvalitet er af stor betydning for at sikre, at Europa frembringer, tiltrækker og fastholder de akademiske ansatte af høj kvalitet, som Europa har brug for.

Hvad er der gjort indtil videre?

Gruppen på højt plan vedrørende modernisering af de videregående uddannelser har for nyligt udarbejdet en rapport med vigtigste anbefalinger om forbedring af kvaliteten af undervisningen og læringen på de videregående uddannelser i Europa.

I 2006 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet henstillingen om yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser, som talte for anvendelsen af europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring (ESG). Henstillingen opfordrer EU-landene til at oprette det europæiske kvalitetssikringsregister (EQAR) for videregående uddannelser.

EQAR er en uafhængig organisation, som forvalter registret over kvalitetssikringsorganer inden for videregående uddannelser, som kan fungere på tværs af landegrænser og hjælpe med at udvikle en europæisk dimension i kvalitetssikringen. Disse kvalitetssikringsorganer skal overholde ESG-principperne for at blive registreret i EQAR.

Europa-Kommissionen offentliggør statusrapporter om udviklingen i kvalitetssikring på europæisk plan.