Za kaj gre

O „učni mobilnosti‟ govorimo pri odhodu v tujino zaradi študija ali usposabljanja. Ministri za šolstvo EU so se dogovorili, da do leta 2020 podvojijo delež študentov, ki del študija ali usposabljanja opravijo v tujini, tj. na 20 %. Mobilnost podpira program EU za izobraževanje in usposabljanje: Erasmus+.

Zakaj je potrebno

Študij ali usposabljanje v tujini pomaga razviti strokovne, socialne in medkulturne spretnosti in znanja ter izboljšati zaposljivost.

Toda pri priznavanju strokovnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini, so še vedno težave, pogosto se zatakne tudi pri prenosu štipendij in posojil ter prostem gibanju znanstvenikov v EU.

Z razvijanjem novih oblik čezmejnega sodelovanja se bo izboljšala kakovost visokošolskega izobraževanja.

Dosedanji ukrepi

Vzpostavljanje evropskega visokošolskega prostora (bolonjski proces) je prineslo daljnosežne spremembe glede študija in usposabljanja v tujini. Enotna organizacijska struktura dodiplomskega–magistrskega–doktorskega študija in boljše zagotavljanje kakovosti sta povečala mobilnost študentov in osebja ter utrdila ustanove in sisteme.

Šolski ministri EU so leta 2011 poleg odločitve o 20–odstotni mobilnosti sprejeli še priporočilo Sveta o spodbujanju učne mobilnosti, s katerim so se zavezali, da si bodo prizadevali ustvariti okolje, ki bo bolj naklonjeno učni mobilnosti. V priporočilu se zavzemajo za boljše obveščanje in navodila glede mobilnosti, hitrejše priznavanje strokovnih nazivov in lažjo prenosljivost študentskih finančnih pomoči.

K večjemu medsebojnemu zaupanju, hitrejšemu priznavanju strokovnih nazivov in lažji mobilnosti prispeva tudi uporaba orodij za evropsko mobilnost in zagotavljanje kakovosti, denimo sistem kreditnih točk (ECTS), priloga k diplomi in evropski register za zagotavljanje kakovosti.

Program Erasmus+ omogoča neposredno podporo vsem, ki želijo na študij ali usposabljanje v tujino, in projektom, ki podpirajo čezmejno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami.