O čo ide?

„Mobilita v oblasti vzdelávania“ znamená vycestovať do zahraničia s cieľom študovať alebo absolvovať odbornú prípravu. Ministri EÚ sa dohodli, že zdvojnásobia podiel vysokoškolských študentov, ktorí ukončia študijné obdobie alebo obdobie odbornej prípravy v zahraničí, na 20 % do roku 2020. Podpora mobility je hlavným cieľom programu EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Erasmus+. Erasmus+.

Prečo je to potrebné?

Štúdium alebo odborná príprava v zahraničí pomáha ľuďom rozvíjať ich profesionálne, sociálne a medzikultúrne zručnosti a zvyšovať ich zamestnateľnosť.

S uznávaním akademickej kvalifikácie

български (bg) български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) získanej v zahraničí sú však stále veľké ťažkosti, prenosnosť grantov a pôžičiek je obmedzená a prekážky spomaľujú voľný pohyb výskumných pracovníkov v rámci EÚ.

Rozvoj nových foriem cezhraničnej spolupráce takisto pomôže zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (bolonský proces)

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) priniesol ďalekosiahle zmeny, ktoré uľahčujú štúdium a odbornú prípravu v zahraničí: zavedenie štruktúry bakalár-magister-doktorand a pokroky v zabezpečení kvality umožnili mobilitu študentov a zamestnancov a posilnili vzdelávacie inštitúcie a systémy.

Popri cieli 20-percentnej mobility študentov ministri školstva krajín EÚ v roku 2011 prijali odporúčanie Rady o podpore mobility v oblasti vzdelávania, v ktorom sa zaviazali k vytváraniu pozitívnejšieho prostredia v tejto oblasti. Cieľom odporúčania je zlepšiť poskytovanie informácií a usmernení o mobilite, zvýšiť uznávanie akademických kvalifikácií

български (bg) български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a zlepšiť prenosnosť podpory pre študentov.

Využívanie nástrojov európskej mobility a zabezpečenia kvality, ako sú európsky systém prenosu kreditov (ECTS)

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , dodatok k diplomu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a európsky register zabezpečenia kvality uľahčuje vzájomnú dôveru, akademické uznávanie a mobilitu.

Program Erasmus+ poskytuje priamu podporu pre ľudí, ktorí majú záujem o štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí, a pre projekty, ktoré podporujú cezhraničnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.