Hvad går det ud på?

"Læringsmobilitet" vil sige at rejse til udlandet for at studere eller gå i lære. EU's ministre er blevet enige om at øge antallet af studerende på de videregående uddannelser, som gennemfører et studium eller andet uddannelsesforløb i udlandet, til 20 % inden 2020, og støtte til mobilitet er et centralt fokusområde i EU-programmet for uddannelse og erhvervsuddannelse Erasmus+. Erasmus+.

Hvorfor er det nødvendigt?

Ved at studere eller tage en erhvervsuddannelse i udlandet kan man udvikle faglige, sociale og interkulturelle færdigheder og øge sine chancer for beskæftigelse.

Det er dog fortsat for besværligt at få anerkendt akademiske kvalifikation erhvervet i udlandet, muligheden for at tage stipendier og lån med er begrænset, og der er hindringer for den frie bevægelighed for forskere i EU.

Nye former for grænseoverskridende samarbejde vil også hjælpe med at forbedre kvaliteten af uddannelserne.

Hvad er der gjort indtil videre?

Det europæiske område for videregående uddannelse (Bolognaprocessen) har medført vidtrækkende ændringer, som gør det lettere at studere eller tage en erhvervsuddannelse i udlandet: bachelor-master-ph.d.-strukturen og fremskridt i kvalitetssikringen har gjort mobilitet lettere for studerende og ansatte og styrket institutionerne og systemerne.

Parallelt med fastsættelsen af mobilitetsmålet på 20 % vedtog EU's ministre i 2011 en henstilling fra Rådet om fremme af læringsmobilitet, hvormed de forpligtede sig til at skabe et mere positivt miljø for læringsmobilitet. Henstillingen skal forbedre tilgængeligheden af information og vejledning om mobilitet, øge anerkendelsen af akademiske kvalifikationer og forbedre muligheden for at medtage studiestøtte.

Anvendelsen af værktøjer for europæisk mobilitet og kvalitetssikring såsom ECTS, tillægget til eksamensbeviser og det europæiske kvalitetssikringsregister letter gensidig tillid, akademisk anerkendelse og mobilitet.

Erasmus+ giver direkte støtte til personer, som ønsker at studere eller tage en erhvervsuddannelse i udlandet, og til projekter, som støtter grænseoverskridende samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner.