Какво е това?

„Мобилността с учебна цел“ представлява престой в чужбина за усвояване на нови знания или умения. Министрите на ЕС се споразумяха да удвоят дела на студентите, които преминават курс на образование или обучение в чужбина, на 20% до 2020 г., а подпомагането на мобилността е основен акцент в програмата на ЕС за образование и обучение „Еразъм+“.

Защо е необходимо?

Престоят в чужбина с цел образование или обучение помага на хората да развият своите професионални, социални и междукултурни умения и повишава техните шансове да си намерят работа.

Признаването на академични степени

български (bg) български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , получени в чужбина, все още обаче е прекалено трудно. Възможностите за прехвърляне на стипендии и заеми са ограничени, а пред свободното движение на изследователи в рамките на ЕС съществуват пречки.

Развитието на нови форми на трансгранично сътрудничество ще помогне и за подобряване на качеството на висшето образование.

Какво е направено досега?

Установяването на европейско пространство за висше образование (процеса от Болоня)

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) доведе до значителни промени, улесняващи образованието и обучението в чужбина. Структурата от бакалавърска - магистърска - докторска степен и напредъка в осигуряването на качество улесниха мобилността на студенти и университетски персонал и укрепиха институциите и системите.

Наред с определянето на целта от 20% за 2020 г., през 2011 г. министрите на образованието на страните от ЕС приеха препоръка на Съвета относно насърчаване на мобилността с учебна цел, с което поеха ангажимент да създадат по-положителна среда за образователна мобилност. С препоръката се търсят начини за подобряване на предоставянето на информация и насоки за мобилността, повишаване на признаването на академични степени

български (bg) български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) и подобряване на преносимостта на студентските стипендии/помощи.

Използването на европейски инструменти за мобилност и осигуряване на качеството, като например Европейската система за трансфер и натрупване на кредити

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , приложението към дипломата

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) и Европейския регистър за осигуряване на качество, създава по-добри условия за взаимно доверие, признаване на академични степени и мобилност.

Програма „Еразъм+“ предоставя пряка помощ за хора, които желаят да учат или да се обучават в чужбина, както и за проекти, които подпомагат трансграничното сътрудничество между висши учебни заведения.