Sökväg

Kunskapstriangeln och innovation

Vad går det ut på?

Den högre utbildningens bidrag till sysselsättning och tillväxt och dess internationella dragningskraft kan ökas genom att man kopplar ihoputbildning, forskning och innovation – de tre sidorna i ”kunskapstriangeln”.

Utvecklingen mot öppen innovation har lett till större kunskapsflöden och nya samarbetsformer mellan läroanstalter, forskningsorganisationer och företag.

Vad har man gjort hittills?

EU-kommissionen stöder investeringar i innovation och kunskapstriangeln genom följande:

 

How can we help?