Vad går det ut på?

Den högre utbildningens bidrag till sysselsättning och tillväxt och dess internationella dragningskraft kan ökas genom att man kopplar ihoputbildning, forskning och innovation – de tre sidorna i ”kunskapstriangeln”.

Utvecklingen mot öppen innovation har lett till större kunskapsflöden och nya samarbetsformer mellan läroanstalter, forskningsorganisationer och företag.

Vad har man gjort hittills?

EU-kommissionen stöder investeringar i innovation och kunskapstriangeln genom följande: