Za kaj gre

Pomen visokega šolstva za delovna mesta in gospodarsko rast ter zanimanje mednarodnih študentov je mogoče povečati s tesnimi, učinkovitimi povezavami med izobraževanjem, raziskavami in inovacijami – tremi stranicami „trikotnika znanja“.

Z uvajanjem modela odprtih inovacij so se začele nove oblike sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, raziskovalnimi organizacijami in podjetji in pretok znanja se je povečal.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija podpira vlaganje v trikotnik znanja s: