Despre ce este vorba

Contribuția învățământului superior la ocuparea forței de muncă și la creștere, precum și atractivitatea sa la nivel internațional, pot fi sporite prin stabilirea unor legături strânse și eficiente între educație, cercetare și inovare - cele trei laturi ale „triunghiului cunoașterii”.

Tendința recentă spre inovare deschisă a determinat creșterea fluxurilor de cunoștințe și noi tipuri de cooperare între instituțiile de învățământ, institutele de cercetare și întreprinderi.

Măsuri luate până în prezent

Comisia Europeană sprijină investițiile în inovare și triunghiul cunoașterii prin: