Waar gaat het om?

Het hoger onderwijs kan meer doen voor werkgelegenheid en groei en ook internationaal aantrekkelijker worden, als de banden tussen onderwijs, onderzoek en innovatie – de drie zijden van de kennisdriehoek – nauwer en efficiënter worden.

De recente verschuiving naar open innovatie heeft geleid tot grotere kennisstromen en nieuwe vormen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en bedrijven.

Wat is er al gedaan?

De Europese Commissie steunt investeringen in innovatie en in de kennisdriehoek via: