X'inhu?

Il-kontribut tal-edukazzjoni għolja għall-impjiegi u t-tkabbir, u l-attrazzjoni internazzjonali tagħha, jistgħu jissaħħu permezz ta' rabtiet effettivi u mill-qrib bejn l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni – it-tliet naħat tat-"trijangolu tal-għarfien".

Il-bidla riċenti lejn innovazzjoni miftuħa wasslet għal żieda fil-flussi tal-għarfien u għal tipi ġodda ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u n-negozji.

X'qed isir?

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-investiment fl-innovazzjoni u t-trijangolu tal-għarfien permezz ta: