Par ko ir runa?

Augstākās izglītības devumu nodarbinātībā un ekonomikas izaugsmē un pievilcību starptautiskā mērogā var palielināt, veidojot ciešas, efektīvas saiknes starp izglītību, pētniecību un inovāciju — t. s. zināšanu trīsstūra trim malām.

Nesen pārejot uz atklātu inovāciju, esam ieguvuši intensīvāku zināšanu plūsmu un jaunus sadarbības veidus starp izglītības iestādēm, pētniecības organizācijām un uzņēmumiem.

Kas tiek darīts?

Eiropas Komisija atbalsta ieguldījumus inovāciju un zināšanu triādē, kas izpaužas šādi: