Kas tai yra?

Aukštojo mokslo indėlį į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą bei jo tarptautinį patrauklumą galima padidinti užtikrinant tvirtas, veiksmingasšvietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų – vadinamojo žinių trikampio – sąsajas.

Dėl neseniai įvykusio perėjimo prie vadinamųjų atvirųjų inovacijų suaktyvėjo žinių srautai ir buvo paskatintas švietimo įstaigų, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių naujo pobūdžio bendradarbiavimas.

Kas daroma?

Europos Komisija remia investicijas į inovacijas ir žinių trikampį šiais būdais: