Miről is van szó?

Ha szoros és hatékony kapcsolatrendszert építünk ki az oktatás, a kutatás és az innováció – a „tudásháromszög” három oldala között –, elősegíthetjük, hogy az európai felsőoktatás nagyobb lendületet adjon a munkahelyteremtésnek és a gazdasági növekedésnek, és hogy vonzereje növekedjen nemzetközi szinten.

A közelmúltban elmozdulás ment végbe a nyílt innováció felé, ami lendületet adott az oktatási intézmények, kutatási szervezetek és az üzleti szféra között megvalósuló tudásátadásnak, és új együttműködési formák megjelenését eredményezte közöttük.

Mit tesz az EU?

Az Európai Bizottság támogatja az innováció és a tudásháromszög fejlesztését célzó beruházások létrejöttét. A támogatást a következő eszközök révén valósítja meg: