Što je to?

Doprinos visokog obrazovanja zapošljavanju i rastu, kao i njegovu međunarodnu privlačnost, moguće je poboljšati uspostavom uskih i učinkovitih veza između obrazovanja, istraživanja i inovacija – tri strane „trokuta znanja”.

Nedavni pomak ka otvorenim inovacijama uzrokovao je povećani protok znanja i nove vrste suradnje među obrazovnim institucijama, istraživačkim organizacijama i poduzećima.

Što se poduzima?

Europska komisija podržava ulaganja u trokut inovacija i znanja na sljedeće načine: