Cad é?

Is féidir an méid a chuireann an t-ardoideachas le fostaíocht agus le fás, agus tarraingteacht an ardoideachais go hidirnáisiúnta, a mhéadú trí dhlúthnaisc éifeachtacha
a chothú idir oideachas, taighde agus nuálaíocht – na trí thaobh de 'thriantán an eolais'.

De thoradh an chlaonta atá le sonrú le deanaí i dtreo na nuála oscailte, tá méadú ar shreabhadh an eolais agus ar chineálacha nua comhair idir institiúidí oideachais, eagraíochtaí taighde agus gnólachtaí.

Céard atá á dhéanamh?

Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le hinfheistiú sa nuáil agus i dtriantán an eolais tríd an méid seo a leanas: