Taustaa

Korkea-asteen koulutuksen kansainvälistä vetovoimaa ja sen myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja kasvuun voidaan lisätä tiivistämällä ja tehostamallakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin – niin kutsutun osaamiskolmion eri sivujen – välisiä yhteyksiä.

Viime aikojen kehitys kohti avointa innovointiympäristöä on johtanut osaamisvaihdon lisääntymiseen ja uusiin yhteistyömuotoihin oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välillä.

Toimet

Euroopan komissio tukee innovointiin ja osaamiskolmion vahvistamiseen suunnattuja investointeja mm. seuraavilla toimilla: