Navigatsioonitee

Teadmiste kolmnurk ja innovatsioon

Mis see on?

Kõrghariduse panust töökohtade ja majanduskasvu loomisse ning selle rahvusvahelist atraktiivsust saab suurendada, kui muuta teadmiste kolmnurga kolme külje − hariduse, teaduse ja innovatsiooniomavahelised seosed tihedamaks ning tõhusamaks .

Hiljutine nihe avatud innovatsiooni suunas on kaasa toonud suurenenud teadmistevoo ning uut liiki koostöö haridusasutuste, teadusorganisatsioonide ja ettevõtjate vahel.

Mida kavandatakse?

Euroopa Komisjon toetab investeeringuid innovatsiooni ja teadmiste kolmnurka järgmiste meetmete kaudu:

 

How can we help?