Περί τίνος πρόκειται;

Η συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην απασχόληση και την ανάπτυξη και η ελκυστικότητά της διεθνώς μπορούν να ενισχυθούν με τη στενή και αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, δηλαδή, των τριών πλευρών του «τριγώνου της γνώσης».

Η πρόσφατη στροφή προς την ανοικτή καινοτομία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ροών της γνώσης και νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την επένδυση στην καινοτομία και στο τρίγωνο της γνώσης, με:

  • πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

    English (en)  

  • τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων

    English (en)

  • τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

    Deutsch (de) English (en) français (fr)